Serafimerringning 19 september

Den kungliga begravningskyrkan på Riddarholmen är även en ordenskyrka. Vid frånfället av en riddare av Serafimerorden hedras denne med en så kallad serafimerringning.

Serafimerringning 19 september 2022

Hennes Majestät Drottning Elizabeth II av Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland.
Ledamot av Serafimerorden.

Hennes Majestät Drottning Elizabeth II av Storbritannien och Nordirland föddes den 21 april 1926 och avled den 8 september 2022. Drottningen utnämndes till Ledamot av Kungl. Serafimerorden av Hans Majestät Konung Gustaf VI Adolf den 26 maj 1953 och tilldelades Serafimerordens kedja, vid Konung Carl XVI Gustafs statsbesök till Storbritannien, den 23 maj 1975. Drottning Elizabeth är därmed en av dem som innehaft Serafimerorden längst tid, 69 år, och var den 722:a ledamoten av orden sedan dess instiftande år 1748.

Kungl. Serafimerorden är Sveriges högsta utmärkelse och har endast en grad: riddare (för herrar) och ledamot (för damer). Den tilldelas huvudsakligen statschefer och därmed jämställda.

Allmänheten äger tillträde till ceremonin i Riddarholmskyrkan som startar cirka kl. 12.00.
Drottningens serafimersköld kommer att föras i procession från Kungliga slottet till Riddarholmskyrkan kl. 11.45.
Riddarholmskyrkans klocka kommer att ringa kl. 12.00–13.00

Serafimerorden och kyrkan

På väggarna i Riddarholmskyrkan hänger sedan 1748 vapensköldar för riddare av Serafimerorden. När en serafimerriddare avlider kompletteras vapenskölden med dödsdatum innan den förs till Riddarholmskyrkan.

På en serafimerriddares begravningsdag slår även Riddarholmskyrkans klocka, en så kallad serafimerringning.

Eftersom kyrkan inte varit en församlingskyrka på över 200 år, är dessa ringningar ett av de få tillfällen då kyrkklockan slår.

Ceremonin

Serafimerringningen äger vanligtvis rum kl. 12.00–13.00 i Riddarholmskyrkan, samma dag som begravningsceremonin sker i det land där serafimerriddaren begravs.

Den framlidnes serafimersköld förs under militär eskort från Kungliga slottet till Riddarholmskyrkan, där den står uppställd i koret under serafimerringningen. I ceremonin deltar musiker ur Försvarsmusiken.

Under ceremonin tillkännager Vice Ordenskanslern officiellt serafimerriddarens frånfälle.

Allmänheten äger tillträde till kyrkan under ceremonin. Om serafimerringningen sker under Riddarholmskyrkans ordinarie öppettid är kyrkan stängd på förmiddagen i och med förberedelser, och är åter öppen för egen rundvandring efter ceremonin.

Hennes Majestät Drottning Elizabeth II av Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands serafimersköld. Serafimerringningen äger rum den 19 september 2022.

Den 19 september 2022 ägde serafimerringning rum i Riddarholmskyrkan för drottning Elizabeth II. Film: Kungl. Hovstaterna

Under ceremonin äger allmänheten tillträde till kyrkan. Foto: Kungligaslotten.se

Riddarholmskyrkan är en kungliga begravningskyrka och även platsen för vapensköldar för bortgångna riddare av Serafimerorden. Foto: Dick Norberg/Kungligaslotten.se

Inför besöket

För större sällskap rekommenderar vi en förbokad visning med guide. Visningen kan ges på svenska eller engelska.

Läs mer

Upptäck mer om Riddarholmskyrkan

I sitt nuvarande skick är kyrkan treskeppig men var ursprungligen tvåskeppig, det södra sidoskeppet byggdes först i mitten av 1400-talet.

Läs mer

1858–60 uppfördes detta gravkor för den ännu idag regerande dynastin Bernadotte. I den storslagna sarkofagen av porfyr vilar Karl XIV Joh...

Läs mer

Med undantag för drottning Kristina har de svenska regenterna från Gustav II Adolf fram till Gustaf V fått sitt sista vilorum i Riddarhol...

Läs mer

Riddarholmskyrkan är en svensk kungagrav. Fram till 1950 kom sjutton regenter att bli begravda här. Kyrkan döljer många historiska hemlig...

Läs mer

Artiklar och film

Den kungliga begravningskyrkan på Riddarholmen är även en ordenskyrka. Vid frånfället av en riddare av Serafimerorden hedras denne med en...

Läs mer

Riddarholmskyrkans senaste tillskott är samtidigt ett av kyrkans äldsta föremål – en träskulptur föreställande Kristus från omkring år 14...

Läs mer

Riddarholmskyrkan är en svensk kungagrav. Fram till 1950 kom sjutton regenter att bli begravda här. Kyrkan döljer många historiska hemlig...

Läs mer

Kundservice

Öppettider:

Inför besöket