Serafimerringning

Den kungliga begravningskyrkan på Riddarholmen är även en ordenskyrka. Vid frånfället av en riddare av Serafimerorden hedras denne med en så kallad serafimerringning.

Serafimerringning

Då en riddare eller ledamot går bort förs serafimervapnet under begravningsdagen till Riddarholmskyrkan. Serafimerringningen pågår under en timme, kl. 12.00–13.00.

Kungl. Serafimerorden är Sveriges högsta utmärkelse och har endast en grad: riddare (för herrar) och ledamot (för damer). Den tilldelas huvudsakligen statschefer och därmed jämställda.

Serafimerorden och kyrkan

På väggarna i Riddarholmskyrkan hänger sedan 1748 vapensköldar för riddare av Serafimerorden. När en serafimerriddare avlider kompletteras vapenskölden med dödsdatum innan den förs till Riddarholmskyrkan.

På en serafimerriddares begravningsdag slår även Riddarholmskyrkans klocka, en så kallad serafimerringning.

Eftersom kyrkan inte varit en församlingskyrka på över 200 år, är dessa ringningar ett av de få tillfällen då kyrkklockan slår.

Ceremonin

Serafimerringningen äger vanligtvis rum kl. 12.00–13.00 i Riddarholmskyrkan, samma dag som begravningsceremonin sker i det land där serafimerriddaren begravs.

Den framlidnes serafimersköld står uppställd i koret under serafimerringningen. I ceremonin deltar musiker ur Försvarsmusiken.

Under ceremonin tillkännager Vice Ordenskanslern officiellt serafimerriddarens frånfälle.

Allmänheten och media äger tillträde till kyrkan under ceremonin. Om serafimerringningen sker under Riddarholmskyrkans ordinarie öppettid är kyrkan stängd på förmiddagen i och med förberedelser, och är åter öppen för egen rundvandring efter ceremonin.

Republiken Finlands förutvarande president Martti Ahtisaaris serafimersköld. Serafimerringningen ägde rum den 10 november 2023.

Under ceremonin äger allmänheten tillträde till kyrkan. Foto: Kungligaslotten.se

Riddarholmskyrkan är en kungliga begravningskyrka och även platsen för vapensköldar för bortgångna riddare av Serafimerorden. Foto: Dick Norberg/Kungligaslotten.se

Se film vid serafimerringningen den 19 september 2022 för drottning Elizabeth II. Film: Kungl. Hovstaterna

Inför besöket

Gruppbesök Öppet idag 10.00-17.00

För större sällskap rekommenderar vi en förbokad visning med egen guide. Visningen kan ges på svenska, lätt svenska eller engelska.

Läs mer

Upptäck mer om Riddarholmskyrkan

Kungarnas gravkyrka Öppet idag 10.00-17.00

Riddarholmskyrkan har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1270, då Franciskanerklostret grundades på det som idag är Riddarho...

Läs mer
De kungliga gravarna Öppet idag 10.00-17.00

Med undantag för drottning Kristina har de svenska regenterna från Gustav II Adolf fram till Gustaf V fått sitt sista vilorum i Riddarhol...

Läs mer
Bernadotteska gravkoret Öppet idag 10.00-17.00

1858–60 uppfördes detta gravkor för den ännu idag regerande dynastin Bernadotte. I den storslagna sarkofagen av porfyr vilar Karl XIV Joh...

Läs mer
Vapensköldarna Öppet idag 10.00-17.00

Den kungliga begravningskyrkan på Riddarholmen är även en ordenskyrka. Vid frånfället av en riddare av Serafimerorden hedras denne med en...

Läs mer
Riddarholmskyrkans historik Öppet idag 10.00-17.00

Riddarholmskyrkan är en svensk kungagrav. Fram till 1950 kom sjutton regenter att bli begravda här. Kyrkan döljer många historiska hemlig...

Läs mer

Artiklar och film

Den nya Kungliga Slotten-appen presenterar flera nyheter som ger mervärde till ditt slottsbesök!

Läs mer

Nu är det sommarsäsong på kungliga slotten. Välkommen till sommarslotten där kungligheter tillbringat många vår- och sommardagar.

Läs mer

Riddarholmskyrkans senaste tillskott är samtidigt ett av kyrkans äldsta föremål – en träskulptur föreställande Kristus från omkring år 14...

Läs mer

Kundservice

Öppettider:

Inför besöket