Ehrenstrahls hästporträtt

Karl XI fick i ung ålder ett tjugotal hästar i gåva från kungahusen i Spanien och Frankrike. Han beställde sedan porträtt av sina favorithästar av konstnären David Klöcker Ehrenstrahl. Porträtten pryder Rikssalen på Strömsholms slott.

Karl XI vistades enligt egen utsago ofta och gärna på Strömsholm där han ägnade sig åt två av sina favoritsysselsättningar, ridning och jakt.

Genom att man i äldre tid var starkt beroende av hästen som rid- och dragdjur var det ganska naturligt att man också förvärvade förmåga att bedöma hästar och beundra vackra exemplar och uppskatta speciellt framträdande egenskaper.

Detta gällde främst sådana personer som hade råd att hålla många hästar och de som var anställda att sköta deras hästar, medan gemene man, i den mån han hade någon häst, fick hålla tillgodo med vad slumpen gav.

Hästen gav social status

Karl XI blev tidigt intresserad av hästar, av att köra och att rida. Att resa blev för hans del med åren mer och mer en fråga om prestation än om förflyttning. Hans dagbok vimlar av uppgifter om hur lång tid det tagit eller hur många hästbyten som gjorts mellan Strömsholm och Stockholm, Uppsala och Ulriksdal, Kungsör och Strängnäs.

Många hästar och dyrbara hästar förlänade ägaren höjd social status. Ädla hästar var ett furstligt attribut och blev kostsamma och uppskattade gåvor härskare emellan.

Gåva från kungahusen

Karl XI erhöll redan som 17–18 åring sammanlagt tjugotal hästar i gåva från det spanska och franska kungahusen.

Vad som sedan fick honom att hos Ehrenstrahl 1673 beställa porträtt i naturlig storlek av fem av sina favorithästar vet vi inte.

Unikt hästgalleri

Något om hästarnas stora betydelse för honom förstår man dock när han mellan 1680 och -84 beställer porträtt av ytterligare sex och lika många 1689.

Resultatet blev emellertid ett unikt galleri av hästporträtt som i början av 1700-talet sannolikt uppgick till över tjugo stycken. Av dessa återstår i dag sjutton hästporträtt, sju stycken visas permanent på Strömsholms Slott.

Toppbilden: Hästporträtten i Rikssalen. När Karl XI var på Strömsholm ägnade han sig åt ridning och jakt. Idag finns ett ridgymnasium på Strömsholm. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Konstnären och adelsmannen David Klöcker Ehrenstrahl. Porträtt av Erik Dahlberg. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

De kungliga samlingarna har vuxit fram under en tidsrymd av mer än 400 år, från Vasatid till våra dagar. De innefattar allt ifrån praktobjekt av internationell betydelse till enkla bruksföremål. Konstföremål, målningar, möbler, textilier – det mesta ur samlingarna kan ses vid besök på de kungliga slotten.

Inför besöket

Visningarna är för enskilda besökare och kostar 30 kr utöver ordinarie entrébiljett. Platsbiljett till visningen köps i kassan vid besöks...

Läs mer

Strömsholms slott är öppet för förbokade gruppvisningar året om. En gruppvisning kan ges på svenska och engelska, och vid särskilt intres...

Läs mer

Upptäck mer om Strömsholms slott

Inredningarna på Strömsholms slott präglas i stort av den gustavianska stilen. De skapades för Gustav III:s drottning Sofia Magdalena som...

Läs mer

Här födde Gustav Vasa upp hästarna till Sveriges armé. I dag finns ett ridgymnasium här och stora tävlingar genomförs varje år i lustträd...

Läs mer

Högst upp i slottet finner du Carl Hårlemans enastående kapell, inrett på 1730-talet på uppdrag av drottning Ulrika Eleonora d.y.

Läs mer

I slottsparken invid slottet ligger Stenköket besökscenter med Kungliga Slottsboden och slottskafé.

Läs mer

På en holme i den strida Kolbäcksån lät Gustav Vasa uppföra en borg vid mitten av 1500-talet. Sedan dess har platsen varit kunglig egendom.

Läs mer

Artiklar och film

Kungl. Djurgården och de kungliga parkerna är öppna året om, dygnet runt. I de vidsträckta parkerna finns gott om utrymme och det är lätt...

Läs mer

På fyra av Sveriges kungliga slott finns möjligheten att boka vigsel i historiska kyrkorum och kapell. Slotten som är öppna för vigslar ä...

Läs mer

Karl XI fick i ung ålder ett tjugotal hästar i gåva från kungahusen i Spanien och Frankrike. Han beställde sedan porträtt av sina favorit...

Läs mer