En märklig mälarpärla

OBS! Föredraget är inställt. En förmiddag i december avhandlar vi den natursköna och märkliga parken Åholmen. Här syns spåren efter århundraden av försök att undersöka, tämja och förädla den vilda naturen.

Den lilla parken Åholmen, en gång omnämnd som ”Lycksalighetens ö” i en dikt av Gunnar Mascoll Silfverstolpe, ligger inte långt från Strömsholm. Parken har under historien gått från experimentstation i Linnés anda, anlagd av Gustaf Reuterholm, till romantisk park, skapad av Johan Adam von Gerdten. von Gerdten var landskapsmålare och ståthållare vid Strömsholms slott.

I parken återfinns, utöver en otrolig artrikedom, bland annat en runsten – rest och ristad på 18oo-talet – med inskrift på latin, en falsk gravkulle och en konstgjord ruin.

Åholmen ägs sedan 1913 av svenska staten. Gustaf V fick marken i gåva av notarien Sven Bergius, som köpt den för att rädda Åholmen undan avverkning och exploatering.

Föredraget Åholmen – en märklig park hålls av museilärare Ylva Öhlander.

Kombinera med lunch

Kombinera föredraget med lunch på Gripsholms värdshus. Biljetten inkluderar lunch till rabatterat pris mot uppvisande av föredragsbiljetten.

Fler lunchföredrag på Gripsholms slott

Tillgänglighet
Gripsholms slott har många trappor. Hiss och ramp saknas.

Bild: Vykort från början av 1900-talet med Åholmen som motiv. Konstnär Nicky Sahlström, foto: Eskilstuna stadsmuseum