Inställt: Intendent, poet, akademiledamot

Under en förmiddag tar vi oss an Gunnar Mascoll Silfverstolpe – intendent för Kungliga Husgerådskammaren, poet, översättare, ledamot av Svenska Akademien och litteraturkritiker.

Obs!

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring mindre evenemang är våra programpunkter, till och med 31 maj, inställda.

Vissa programpunkter kommer att skjutas fram till hösten. Information om nya datum kommer att delges här samt direkt till alla som har köpt biljett.

De som köpt biljetter kontaktas.

Läs mer här!

Poeten Gunnar Mascoll Silfverstolpe (1893-1942) föddes i Rytterne socken i Västmanland. Han var översättare, litteratur- och konstkritiker samt intendent för Kungliga Husgerådskammaren. Ledamot av Svenska Akademien från 1941 och litteraturkritiker i Stockholms-Tidningen och i radio.

Han bodde tidvis på gården Stora Åsby. Gården hade Strömsholms slott på andra sidan mälarviken Freden, och han lät hugga upp en vista i skogen för att kunna se – som han uttryckte det – slottet, som lyser och flammar.

I sin diktning besjöng han landet, herrgården, hemmet och egenskaper som behärskning och plikttrohet. Han översatte också engelsk poesi och utgav konsthistoriska arbeten.

Föredraget Som hans eget stålblanka öde – Gunnar Mascoll Silfverstolpe hålls av museilärare Ylva Öhlander.

Kombinera med lunch

Kombinera föredraget med lunch på Gripsholms värdshus. Mot uppvisande av föredragsbiljetten får du rabatterad lunch på värdshuset.

Tillgänglighet

Gripsholms slott har många trappor. Hiss och ramp saknas.

Fler lunchföredrag på Gripsholms slott

 

Foto: Gunnar Mascoll Silfverstolpe var Kungliga Husgerådskammarens överintendent 1936-1942. Fotograf okänd.