Skräckdramatik för kungen

År 1665 uppfördes Urban Hjärnes skräckpjäs Rosimunda på Uppsala slott, i publiken satt den 10-årige Karl XI. Under föredraget avhandlas Hjärnes uppsättning av denna tragedi.

Urban Hjärne (1641-1724) var bland annat vetenskapsman, författare och grundare av Sveriges första hälsobrunn.

Sommaren 1665 besökte Karl XI Uppsala och Hjärne fick i uppdrag att sätta upp en teaterpjäs, besöket till ära. Pjäsen Rosimunda skrevs som en tragedi och blev när den uruppfördes på Uppsala slott den allra första skräckpjäs som spelades i Sverige.

Pjäsens huvudperson Rosimunda rövas bort av longobardkungen Albonius som tvingar henne att bli hans drottning. Därefter hugger han huvudet av Rosimundas far och gör ett dryckeskärl av hans kranium. Rosimunda planerar för hämnd. Pjäsen slutar tragiskt, och blev en succé!

Föredraget Rosimunda – lämplig underhållning för barn? hålls av museilärare Ylva Öhlander. Inför föredraget delar hon med sig av ett favoritcitat från femte akten, fjärde scenen:

”Höör! det ähr intet alt: ty nattens rysande mörcker
klaarnad’ ey aldeels upp: Det molnbehwiffwade Tunglet
lyste så lijtet fram uthi skyyn: då wart iagh mig äntlig
waars’ i een ödh och ofaneligh willmarck”

det vill säga ...

”Hör! Det är inte allt: ty nattens rysande mörker
Klarnade ej alldeles upp: den av moln beslöjade månen
Lyste en aning på himlen och då såg jag till sist att jag befann mig
I en öde och ofantlig vildmark”

Kombinera med lunch

Kombinera föredraget med lunch på Gripsholms värdshus. Biljetten inkluderar lunch till rabatterat pris mot uppvisande av föredragsbiljetten.

Tillgänglighet
Gripsholms slott har många trappor. Hiss och ramp saknas.

Fler lunchföredrag på Gripsholms slott