Gunilla Bielke, drottning av Sverige

Drottning Gunilla

Gunilla var dotter till riksrådet Johan Axelsson Bielke och Margareta Posse.

Hon blev tidigt föräldralös och skickades till hovet för uppfostran. Några år efter Katarina Jagellonicas bortgång gifte Johan III om sig med den då 17-åriga Gunilla. Paret fick ett barn, Johan.

Gunilla var lutheran och anses ha påverkat kungen i protestantisk riktning. Hon var mycket engagerad i välgörenhet och lät bland annat inrätta ett barnhus i Uppsala.

Efter Johans död var hon hänvisad till inkomsterna från ett stort landområde, som hertig Karl (IX) på olika sätt försökte inskränka.

Gunilla Bielke, 1568–1597, drottning av Sverige. Konstnär okänd. Foto: Nationalmuseum

Gunilla Bielke

Född 25 juni 1568, död 25 juni 1597
Drottning 1585–1592*

Kröning

1585 Västerås domkyrka

Begravning

1598 Uppsala domkyrka

Företrädare

Katarina Jagellonica

Efterträdare

Anna av Österrike

Gemål

Johan III

Barn

Johan (1589–1618)

*Årtalen syftar på tiden som drottning, ej änkedrottning.

Gunilla Bielke