Sofia av Nassau, drottning av Sverige. Fotograferad år 1882

Drottning Sofia

Sofia av Nassau föddes i juli 1836 på slottet Biebrich i hertigdömet Nassau i Tyskland och var dotter till Wilhelm av Nassau-Weilburg och Pauline av Württemberg.

Sommaren 1856 vistades hon hos sin äldre halvsyster Marie på slottet Monrepos. Där träffade hon prins Oskar (II) som hon gifte sig med året därpå, och med vilken hon hade fyra söner.

Sofia är känd för sin omfattande välgörenhetsverksamhet. Inspirerad av den nya sjukvård som brittiska Florence Nightingale stod för, och vars kunskap började spridas i Europa, inrättade drottningen den första sjuksköterskeutbildningen i Sverige och lade grunden till sjukhuset Sophiahemmet i Stockholm. Hon var ordförande i styrelsen och livet ut engagerad i utbildningen.

Drottning Sofia porträtterad av fotografen Selma Jacobsson år 1882. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Sofia av Nassau

Född 9 juli 1836, död 30 december 1913
Drottning 1872–1907*

Kröning

1873 Storkyrkan

Begravning

1914 Riddarholmskyrkan

Företrädare

Lovisa

Efterträdare

Victoria

Gemål

Oskar II

Barn

Gustaf V (1858–1950), kung av Sverige 1907–1950
Oskar Bernadotte (1859–1953)
Carl (1861–1951)
Eugen (1865–1947)

*Årtalen syftar på tiden som drottning, ej änkedrottning.

Sofia av Nassau