Gustav VI Adolf

Klicka för att se bilden i sin helhet

Gustaf VI Adolf
1882-1973

Gustaf VI Adolf avbildas ämbetsmannamässigt och civilt utan typiska kungliga attribut. Konstnären var dåvarande amanuensen vid Nationalmuseum Carl Mikael Gunne som var känd för att måla i en torr ton men med en ”psykologisk skärpa”.

I porträttet har Gustaf VI Adolf precis fyllt 69 år. Målningen ger uttryck för kungens anspråkslösa, lärda och balanserade sätt.

BERNADOTTEPORTRÄTT
Porträtt: Gustaf VI Adolf
Konstnär: Carl Mikael Gunne 1893–1979
År: Olja på duk 1951

Porträttet finns att se i Bernadottevåningens östra livdrabantsal på Kungliga slottet.