Utställning Migranter Gripsholms slott

Sommarens utställning på Gripsholms slott presenterar tjugotre migranter till Sverige från mitten av 1600-talet till vår egen tid. Gemensamt är att de spelat en avgörande roll i svensk historia och aktivt bidragit till utvecklingen av samhället.

Besök utställningen

Utställningen visas 1 juni–29 augusti, dagligen kl. 10.00–16.00* på Gripsholms slott.

*Justeringar i öppettider kan komma att ske beroende på rådande situations utveckling.

Utställningen Migranter representerar svensk historia från stormaktstid till 2000-talets demokratiska samhälle. Vi finner skiftande livsöden, en stor social bredd och en kulturell mångfald. Här ryms såväl tre svenska drottningar som en kunglig kammartjänare. En majoritet är kulturpersonligheter – operasångare, visdiktare och konstnärer. Några namn överraskar eftersom de i dag uppfattas som en självklar del av Sverige. 


migranter

Utställningen visas 1 juni–29 augusti 2021 på Gripsholms slott

Utställningen är producerad av Nationalmuseum som förvaltar Statens porträttsamling som visas på Gripsholms slott.